Welkom bij OKAN GO! Turnhout

OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen tussen 12 en 17 jaar die heel recent uit het buitenland zijn gekomen met als doel zich te integreren in België. Ze zijn leerplichtig, hebben vaak een vreemde nationaliteit en hebben om diverse redenen hun moederland verlaten.

Deze anderstalige jongeren kunnen in België beroep doen op één jaar onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Dit onthaalonderwijs heeft tot doel deze jongeren Nederlands te leren om hen zo snel mogelijk over te laten gaan naar het reguliere secundaire onderwijs in een onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluiten bij de individuele capaciteiten van de anderstalige nieuwkomer om zo tot een betere integratie in de  samenleving te komen.

Persoonlijk

Bij OKAN GO! Turnhout kiezen we voor een persoonlijke aanpak! Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar en is er tijd en ruimte voor individuele begeleiding. We zetten je welbevinden en persoonlijke groei centraal om jou zo optimaal voor te bereiden op het reguliere onderwijs!