klasfoto 14-15b

Inschrijven en contact

Tijdens het schooljaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9u10u – 15u30 woensdag: 9u10 – 12u30

Tijdens de zomervakantie: de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus van 9u10 tot 13u, of op afspraak: 014 44 80 50, of via mail okan@talentenschoolturnhout.be

Welkom op OKAN GO!

OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen die heel recent uit het buitenland zijn gekomen met als doel zich te integreren in België.

Ze zijn leerplichtig, hebben vaak een vreemde nationaliteit en hebben om diverse redenen hun moederland verlaten.

Deze anderstalige jongeren kunnen in België beroep doen op één jaar onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Dit onthaalonderwijs heeft tot doel deze jongeren Nederlands te leren om hen zo snel mogelijk over te laten gaan naar het reguliere secundaire onderwijs in een onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluiten bij de individuele capaciteiten van de anderstalige nieuwkomer om zo tot een betere integratie in de  samenleving te komen.

 

Coördinator OKAN: Nadia Verheyen – 014 44 80 50 – nadia.verheyen@talentenschoolturnhout.be

 

Vervolgcoach OKAN: Carine Segers – 0475 55 97 70 – carine.segers@talentenschoolturnhout.be

 

OKAN GO! – Begijnenstraat 20 bus 2 te 2300 Turnhout